Historie

PortoService blev startet samtidig med, at Folketinget tog et af de første skridt mod liberaliseringen af postmarkedet. Det var et nødvendigt skridt for at sikre lave priser på distribution.

PortoService var den første til at lave en konsolideringsaftale med Post Danmark med det formål at skaffe billigere porto til de mindre magasiner.
PortoService var den første, der afgav ordre til CityMail med det formål at øge konkurrencen og opnå billigere porto i Danmark.
PortoService var den første til at sætte fokus på adressekvaliteten. Ikke mindst ved at udvikle et system, som kontinuerligt kontrollerer kvaliteten mod CPR, CVR og ikke mindst distributørernes modtagerregistre.

Fremtiden:

PortoService fortsætter med at fokusere på adressekvaliteten, fordi distributører som Post Danmark og Bladkompagniet i stadig højere grad vil prissætte efter adressekvaliteten. Højere adressekvalitet = lavere pris. Lavere adressekvalitet = højere pris.
PortoService arbejder for at udvide antallet af distributører og derved øge konkurrencen til gavn for prisen. Det er nemlig ikke givet, at det er Post Danmark og Bladkompagniet, som er bedst og billigst i et bestemt lokalområde.
PortoService fortsætter med at udbygge sin abonnementsservice - ikke mindst så udgiverne bedre kan administrere modtagerens postadresser samt styre digital kontakt og dialog på web, mail og mobil.

Kort fortalt er PortoService et servicecenter for adresser, distribution og porto.   

Tilmelding til nyhedsbrev

* nødvendig
 
 
PortoService | Fabriksvej 6, 9490 Pandrup - Danmark | Tlf.: +45 96 44 45 00 | info@portoservice.dk